Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-04-15 21:49:45
Atšifrējums

3359

31. Zagļa atlaišana.
Abamaba - Aabatabarat
Ahamaba - Abatabrat
Aaababan aba,
Tēs ap žēlojies 3 reiz skaitīt un trīs reize [reizes] riņķi iet un ar kreiso roku trīs reiz at roceni sist.

3360

32. Mandeļu vainas.
Manedeles visas mandeles Dievs Kungs skaiti pie gariga Krusta staba pie sien visas mandeles izdilsti ka vets [vecs] mēness sakalsti ka veca pura niedra a, a, a, a, a, a, a, a, a,+ Dievs augstais stāvi man klāt 3 reiz ja lasa cauri.

3361

33. Priekš zobu sāpēm.
Uguns Plūses uguns plūses zobu tārpi mellas bultes Rozes visas plūses tārpi izdilsti ka vets [vecs] mēness sakalsti ka veca pura niedra 9 reiz Amen 3:9

3362

34. Kad mēneš sērdzigs ir.
Tīra tīra ši Pētera miesa tīra tīra ši Pētera dvēsele Dieva Eņģels šo sērdzibu pār plēš pars vare šietu pārsviež Eņģels aiz nes Dieva vārds no nes visas sērdzibas izdilsti ka vets [vecs] mēness sakalsti ka veca pura niedra 9. reiz Amen.
Dievs svētais 3 reiz ja skaita.

3363

Dzīvibas valditais ari mātes vaine.
Jezus vārdi trinās sirdi krūšu dzīslas sirds krūšu sāpes Jezus vārda izdilsti ka vets [vecs] mēnes [mēness] sa kalsti ka veca pura niedra 9. reiz Amen. Dievs augstais stāvi klāt 3 reiz cauri ja lasa.

3364

36. Bites vārdi priekš Bitēm
Bite nāci mana dārziņa ar ziediem iedzīva bišu mātes, bišu mātes nāci dārziņa še ir kristus Eņģļu gultas izdusies mīkstos spilvenos 9. reiz Amen Dievs augstais stāvi mana dārzina trīs reiz vaijaga riņķi iet ap to dārziņu ap to vēja kociņu.

3365

37. Kad mēnešiem iet.
Asens asens Dieva Eņģels garigu cirt to jel ta pāri pāriedams es aiz slēgšu vaino vārtus ne pilite ne tecēs 9 reiz Amen ari sakam dzīvi trīs mazgli [mezgli] ja sien trīs reizes skaitīt ap labo roku kreiso kāju.

3366

38. Priekš visadām slimibām.
Atroni tu vienu kas dikti slims ir un guļ un ne mirst un labaki vesals [vesels] palikt apsmēre viņam vaina [vainu] degunu toneļļu Ta pat ar tapšu eļļu smēre viņam uz vienu komosa [kumosu] maizes jeb uz to ko tu viņam ēst dod šos vārdus Itas Kungs var nākt un dzīvu darīt sist un ārstēt un nav ne viens kas no viņas rokas glābj un lai to viņš un tiekāms trīs dienas būs pagājušas tu samanisi ta Kunga palīgu.

3367

39. Rozes vārdi.
Jezus salnai nost nost nost. tu siens. Es grib [gribu] ar prātu lasīt tās liligas baltas ka viens sniegs es grib [gribu] rozēm prasīt kas sarkanas ka asens jūs jaukas smaržas zāles viss es jūs iekš kroni pīšu Es bezdeligu actiņas es ņemšos ziemas ciešus Vēšokļus ģila spalvas silgailes saules viešus ir citas puķes lasišu un ar tevim palikšu ar tādām tevi godāt, Iekš ta vārda Dieva ta Tēva + Dieva ta Dēla + un caur spēku Dieva ta svēta gara + Amen.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu