Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-12 21:36:52
Atšifrējums

427

303.
Jau es tāda bēdzin bēgu,
Nu man tāds gadījās:
Slinka, laiska bēdzin bēgu,
Dzērājiņš gadījās. 

428

304.
Kam , tautieti, aku roc,
Tev aciņas nevajaga:
Ik rītiņus mazgājies
Līgaviņas asarās. 

429

305.
Stāvu stāvu namiņā,
Vēl pastāvu istabā:
Jau tie garie pastāviņi
Nedos labu man redzēt.

430

306.
Dziedat meitas locīdamas,
Dziedat atkal pavilkdamas:
Aiz kalniņa tautiets loka
Savu bēru kumeliņu.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu