Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-02-13 21:50:48
Atšifrējums

[772]

1055 - 1062

1) Zagļu vārdi.

1055

Mūsu Dieva māte gāja par vienu zaļu lauku un viņai bija tas Dieva bērns pie rokas, tad nāca trīs zagļi un gribēja to bērnu zagt, viņa sauca Petēr sien. Peters atbildēja, esmu sējis bet ne ar kēdem, bet ar Dieva svētām rokām, tev būs stāvēt kā vienam blukim, še tev vajaga skaitīt zvaigznes pie debess. Visas lapas uz kokiem visus akmeņus uz to lauku un visas smiltis gar jūras krastu, še tev būs stāvēt, še tev būs stāvēt, un ne vis tālāk, kamēr es nāku, nu tevi vaļā laidīsim, ieks tā varda Dieva tā Tēva + Dieva tā Delā + Dieva tā cienīgā svētā gara + + + 

1056

2) Atlaišanas vārdi
ko stāvi še zagli, še iekš Dieva rokas, ej ar Dievu to Tēvu + Dievu to Dēlu + Dievu to cienīgo svētu garu + + +  
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu