Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaEndija Millere
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-02-10 13:12:11
Atšifrējums

53858

Aizkalniņa jēri brēca
Veci puiši gavilēj.
Jēri brēca smalku sienu
Veci puiši jaunu meit.
Jēri siena gan dabūja
Puiši meitu nedabūj.

53859

Bērīts manis kumeliņš
Staigna purva bridējiņš.
Bērītim bij baltas kājas
Negrib dūņu purvā brist
Tev būs izbrist dūņu dūņas
Pārvest manim līgaviņ.

53860

Līgo mana līgaviņ
Šoruden kājiņām
Tad uz citu rudentiņ
Tevi stalti vizināš
Taisīš mazas kamaniņas
Tevi ņemšu līgaviņ.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu