Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-09-11 21:45:21
Atšifrējums

no istabas kambarī.

73395

Smuks puisits baltu muti gul celiņa mailņa Dievs dos jaunu vasariņu būs mūžam baribiņa.

73396

Dižens puisis daiļa rota iznesiga valodiņa tam es dotu sav māsiņu kaut ta liela izauguse.

73397

Dižens puika lielijās ņemt diženu līgaviņu saka laime stāvedama nav dižena uzauguse

73398

Kumeliņš ceļu tek ceļam galu nezinaj Māte dēliņ aukledama padomiņa nezinaj

73399

Rigā pirku pāvu spalvu Rigā cauņu cepurit ta bij viegli noņemšanai pret to meitu māmuliņu

73400

Krīt zemē gul zemē mana cauņu cepurit Kad nenāca ta meitiņa ko domaju uzaugdams.

73401

Kur priedite virsi tevi [tavi] celmi vien līdumā. Kur māmiņa meitas tavas krēsli vien ir istabā.

73402

Aiz kalniņa zirgi zviedz vecie puiši gavilej zirgi zviedza tīru auzu veci puiši jaunu meitu

73403

Es no vilka ta nebēgu ka no veca puiša bēgu klabej zobi runajot klaudzej kauli staigajot

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu