Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-06-30 09:50:20
Atšifrējumsdod varu Dievs svētais gars palīdz [palīdzi] pie labuma atgriezties Amen.

1091

Asiņu vārdi
Asins jūra ventu ledus kalni ka asins jūra notura Amen Amen Amen Tris reizas [reizes] ja saka Mūsu Tēvs Devesis un ta. j. p. nedod Dieviņ sapumt [sapampt] un sāpet ne asinim tecet treideviņi [trejdeviņi] Mietu cirtieni un dūrieni Dievs svētais gars Mūsu Tēvs Debesis un ta projam

1092

AMrij vārdi
Sevim priekš Krustu mesties esi tu sveicinajami A Mēpa vīrs tad Dievs ar manim un Dievs tevim tas svētais gars ar mums abiem vien līdz otram kavinš Neaizkaram [neaizskarams]
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu