Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Atšifrējalcalmane
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-11-22 00:07:35
Atšifrējums

16.118

''Es esmu ta augschamzelschanas
un ta dsihwiba'' Jahņa  ew. 1125
Sche dus Deewa meerā
Jahn Leepin
ds. 7.aprilī 1823. mir. 12.jūnijā 1894
Seewa Anna
ds. 12.marta 1828 mir. 24.maija 1892

16.119

''Dusi saldi !''

16.120

Eglīte Antonija Sergeja m.
1902. 4.VI - 1986. 25.III
''Es klusi aizmiegu
Kā aizmieg rudens dabā
Saldu dusu''

16.121

Jēkabsonu
Ivanu ģimenes
''Saldu dusu''

16.122

Kurmīšu ģimenes kapi
''Gan sāpju dienas,
Gan saules rīts
It viss tiek klusi zemē tīts''

16.123

Rudzīši
''Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas''

16.124

Jānis Rudzītis
1901.g. 15.nov.  1936.g. 22.janv.
''Mūžam man paliks tavs gaišais tēls
Tavas dvēseles mirdzums svēts un cēls''

16.125

Ēriks Kampe
1931. 27.I - 1987. 13.XII
''Pirms tālāk aizejat,
Bijušo klusi pieminat''

-6-
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu