Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-08-01 15:44:09
Atšifrējums

6619 

Vecais tēvs ar apini
Viens otram labu dar
Tēvs dur mietu apinam
Apins tēvu dancināja. 

6620 

Apinīts gudris vīrs
Kokā kāpa raudzīties.

 6621

Labāk būtu iesaliņu
Ciema cūkas apēdušas
Nekā manu alutiņu
Bez dziesmām nodzēruši.

6622 

Alu, alu to es dzēru
Tas man smeķej itin saldi
Brandavinu, tā nedzēru
Tas man grēku dzemdinaja
  "      "       "          "
Un uz meitām viļināja 

6623 

Nāciet, kūmas, skatīties
Pādīt guļ šūpulī
  "         "     "
Sudrabiņa gribēdama. 

6624

Auklē meitu māmuliņ
Liec dēliņu šūpulie
Pirmāk meita maltu gāja
Ne dēliņa līgaviņ. 

6625 

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajam bērniņam
Savilkusi saldu miegu
Guli pati pagalvī. 

6626 

Pele brauc, vāģi čīkst
Ar to miega vezumiņ
brauc, pelīt, šai cieā
Še ir maģis gulētājs.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu