Collection of Pēteris Šmits

File
0527-Peteris-Smits-005-0035
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-04-02 20:18:16
Updated2024-04-02 20:27:46
Transcription (text)

3792

Viņš man sauc par puķīt', rozīt',
Lai es parād' savu dozīt'.

3793

Ai, ai, sirsniņ, sirsniņ'Kam tu grīd ar pirkstiņ', pirkstiņ'?

3794

Traīdu, raīdu, raīdum!
Kas pa ceļu skraīdum?
Veci puiši skraīdum,
Jaunas meitad gaīdum. (Plāņos.)

3795

Ak tu, blusas nelietina,
Tavu vieglu dancošanu:
Man pārtrūka brunku saita
Blusas danci dancojot.

3796

Man pārtrūka ūzām skrote,
Blusu danci dancojot.

3797

Sūbra mātei piecas meitas
Visas piecas amadnīcas:
Divas zagles, divas bures,
Piektā ķērnes laizītāja. (Vijciemā)

3798

Rīgas meitas velējās,
Sarkans kūsis karajas.
Viņu sētas Miķelīts
No pakaļas lūrējās.
Lūrē, lūrē, Miķelīt',
Tev jau viņu nedabūt! (Rūjienā.)

3799

Es reizu gāj' pa ceļu,
Tur meitiņ ganīj' teļu.
Viņ' mani sāka rīdīt,
Es viņu sāku pīdīt.
Tā uzkāp kokā,
Es koka galā
Tā nokrīt zemē: plakt!
Es viņai virsū: skrakt!
Viņ' mani sāk' sist,
Es viņu sāk pist. (Smiltenē)
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs