Collection of Kurmene 6-year Primary School

0872-Kurmenes-pamatskola-03-0080
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-10-03 20:23:09
Updated2022-10-03 20:30:43
Transcription (text)

1437

Jēri brēca smalka siena.
Veci puiši jaunu meitu.
Jēri sienu gan dabūja.
Puiši meitas nedabūja.

1438

Satrūdējis ozoliņš
Gaida bites ielienot.
Sasirmējis teva dēls
Gaida meitas uzaugot.

1439

Ne uz kā es tā neraudu
Kā uz savas māmuliņas.
Māmuliņa man iedeva
Lielam kroga dzērājam.

1440

Dzērājiņa vīriņam
div prātiņi galviņā.
Vienā prātā sievu sist
Otrā bērnus ārā grūst.

1441

Liela gara tautu meita
Istabā iestampoj.
Lauž - stenderi ienākot.
Otru lauž izejot.

1442

Ja ir laba vedama
Tad vedieti sētiņā.
Ja ir kāda lāstu piesta
Grūdiet ceļa maliņā.

1443

Tādas acis artūram
Tādas acis veriņai.
Vai tie abi gulējuši
Vienā cūku midzenē.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.