Collection of Gaiķi Parish 6-year Primary School

File
1660-Gaiku-pamatskola-06-0004
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-05-26 13:48:01
Updated2023-05-26 14:01:49
Transcription (text)

4097

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda.

4098

Ābols nekrīt tālu no ābeles.

4099

Ūdens taukiem virsū nestāv.

4100

Čigānu krūmos nenoķersi.

4101

Uzticība manto uzticību.

4102

Vienu soli žēlo trīs pazaudē.

4103

Viena galva viena bēda.

4104

Ceļmalā celtai ēkai daudz meistaru.

4105

Cita kalps savu maizi ēzdams.

4106

Vecs mezgls grūti raisāms.

4107

Tautas dziesmas.
Uz upīti balta migla
Kas to miglu samigloja,
Rauda mazās māsiņas
Brālīts iet svešumā.

4108

Vilk uz manu kumeliņu
Paegļos lūkojās,
Vilkam deva svina lodi
Projām jāju kumeliņu.

Mārtiņš Ozols. 78 gadu vecs Dzīvo Gaiķu pag. Glūdās.
Mīklas.

4109

Dzelzs šķīvis dzīva gaļa. (zirga kāja)

4110

Viens mani izkņubināja, viens mani ierubināja augšpus beņķa, apakš beņķa gultā vislabāk. (blusa)

4111

Tēvs vēl nav dzimis dēls jau karā. (sērkociņi)

4112

Divi šķilas,
Divi siles,
Kā putna deguns,
Kā katla dibens,
Vēl īlens galā. (zīle)

4113

Kas var tēva zirgu apturēt, un mātes jostu salocīt. (vējš un ceļš)

4114

Tin, tin kociņ antiņ kociņ apkārt skrien griezdamies. (ratiņš)

4115

Ar kājām min ar rokām plēš un ar muguru pabučo. (vērpēja)

4116

Viens iet simtiem tūkstošiem krīt. (pļāvējs)

4117

Bļauj kā vērsis dzied kā lakstīgala kamēr brīkš ir bez mutes. (atbalss)
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs