Collection of Gaiķi Parish 6-year Primary School

1660-Gaiku-pamatskola-06-0003
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-05-26 10:36:00
Updated2023-05-26 10:46:01
Transcription (text)

4071

Rudzu druva lielījās
Locīt manu muguriņu
Lokies pati rudzu druva
Nelīgst mana muguriņa.

4072

Lepna meita nebagāta
Kas ar otru nerunāja
Kas godīga mātes meita
Ceļā otru bildināja.

4073

Skrien pa muižu balodīt
Sajauc kungam valodiņu
Šodien kungi tiesu spriež
Jaunākam bāliņam.

4074

Dieviņš deva lielus linus
Liniem lielas pakuliņas
Dieviņš deva gudru vīru
Vīram gudru padomiņu.

4075

Ko tu raudi kas tev kait
Mana jauna līgaviņa
Vai tev trūka sals un maize
Vai es mīļi nedzīvoju.

4076

Sakāmie vārdi.
Ļauna ieraša samaitā labu tikumu.

4077

Laipns vaigs, pus pavalgs.

4078

Pūt nu pa vēju.

4079

Mācies pazīt sevi pašu.

4080

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts.

4081

Paēdušai pelei milti rūkti.

4082

Nosūnojis akmens grūti kustināms.

4083

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt.

4084

Mazs cinītis gāž lielu vezumu.

4085

Nelga kas sala.

4086

Sliņķis labs stārast.

4087

Kas citam bedri rok pats iekrīt.

4088

Suns sunim kurpes šuj.

4089

Kā vējš skrej kā miets atduras.

4090

Sveša maize rūgta.

4091

Pats gans, pats vilks.

4092

Rīts nezin kāds būs vakars.

4093

Skaties abām acīm, klausies abām ausīm.

4094

Nedar pāri lopiņam.

4095

Nevar ticēt pats savam kreklam.

4096

Netaisns grasis apēd taisnu dālderi.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.