Collection of Gaiķi Parish 6-year Primary School

File
1660-Gaiku-pamatskola-06-0002
TranscriberEmis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-05-26 13:32:20
Updated2023-05-26 13:35:58
Transcription (text)Marija Ozols 53 gadus veca. Dzīvo Gaiķu pag. Glūdās.
Tautas dziesmas.

4067

Ej saulīte drīz pie Dieva
Dod man svētu vakariņu
Bargi kungi darbu deva
Nedod svēta vakariņa.

4068

Kas spīdēja, kas vizēja
Aiz upītes kalniņā
Tārpiņš vērpa zīda diegu
Zeltītā ratiņā.

4069

Pie ābeles piestājas
Kā pie savas māmuliņas
Ābelei birst balti ziedi
Man birst gaužas asariņas.

4070

Ai tu manu vecu tēvu
Baltas maizes arājiņ
Kā balodis nopūtās garas
Vagas galiņā.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs