Collection of Mārtiņš Celmiņš

File
0191-Martins-Celmins-15-0026
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-03-18 21:52:09
Updated2023-03-18 22:11:04
Transcription (text)

5901

Viena pati kupla liepa
Šā āriņa maliņāi,
Ir tai zari nolīkuši
Uz citiemi āriņiem.

5902

Osi, osi, kad laposi?
Visi koki salapoj'ši.
Brāli, brāli, kad iesiet?
Māsa tautu rociņās.

5903

Viena augu, droša augu
Baltajami bāliņami.
Dziedādama puķes rāvu
Tautāriņa galiņā.

5904

Es bāliņam viena māsa,
Grūti mani maldināja;
Grūti mani maldināja,
Kuplu mani darināj'.

5905

Liepas vien tai mežā,
Kur cirtīšu vezumiņu?
Māsas vien šai ciemiņā,
Kur es ņemšu līgaviņ'?

5906

Kad es biju jauna meita,
Dziesmas tinu kamolāi;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad pa vienai ritināj'.

5907

Kad es biju jauna meita,
Man bij Dieva palīdziņis:
Vakarā es rozes sēju,
Rītā pinu vainadziņ'.

5908

Kad es biju jauna meita,
Man bij dziesmu vāceļīte;
Kad izgāju tautiņās,
Tad apgāzu kalniņā.

5909

Pa lodziņu paskatījos,
Kādi ļaudis istabā?
Nomalīši istabā
Locīt loka valodiņ'.

5910

Trīs gadus rozītes
It gauži raudāja:
Kur mana vainaga vijējiņa,
Skaistos ziedu rāvējiņa?
Aiz augsta kalna,
Aiz gaŗa meža,
Tur manas vainaga vijējiņas,
Skaistos ziediņu rāvējiņas;
Še augsti kalni, še gaŗi meži
Še mana vainaga vijējiņa.
Netek vārpstiņa bez skriementiņu,
Neiešu tautās bez bāleniņa;
Tad tek vārpstīte, tad skriementiņis,
Tad iešu tautās, kad bāleniņi,
Kas manu vainagu
Sētā ienesa zobena galā.
Bāliņš ienesa zobena galā,
Ielika māmiņas klēpītī,
Saņēma māmiņa raudādama,
Ielika rozīšu dārziņā.


Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs