Collection of Pope Parish 6-year Primary School

File
1695-Popes-6-klasu-pamatskola-03-0017
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-07-09 19:22:00
Updated2024-07-10 17:49:56
Transcription (text)Ka vecais vīriņš ara saka kā kaimiņu māja šonakt piedzims dēls un tas appreces Mārtiņa meitu No rīta Martiņš dabuja zinat ka patiesi kaimiņu māja piedzimis bērns viņš licis kalpam lai iejudz zirgu un brauks uz kaimiņu māju bērnu nopirkt. Aizbrauc uz kaimiņu māju un ligst brnu par sieku naudas lai bērnu pardod nu līgst ligst kamēr saligst par pus pūru naudas.Mājas braugdams Mārtiņš lika kučierim lai bērnu ienes meža, nokauj un bērna sirdi lai atnes atpakaļ. Kučieris iegājis meža ieraudzijis zaķi guļam viņš noķēris zaķi un nokavis to paņēmis sirdi un bērnu ielicis zaķa midzeni un gājis ārā.
Mārtiņam iedevis zaķa sirdi un braucis uz mājam. Pēc neilga laika pa ceļu braucis garam kāds mācitājs un izdzirdējis bērnu brēcam viņš iegaja meža un atradis bērnu guļam zaķa midzī.
Macitājs bērnu pārvedis mājas un uzaudzinājs. Kad bērns bija labi liels tad Martiņš kādreiz bija aizbraucis pie mācititāja un tur runadams mācitājs stastija ka viņš pirms septiņiem gadiem braucis caur meža ceļu un izdzirdējis bērnu brēcam gājis skatities un atradis tur mazu puisenu. Mārtiņš apdomajis vai tas nav tas bērns kuŗu tas pirms septiņiem gadiem savam kučieram licis nokaut un viņš bērnu no macitāja atkal nopirka un pārvedis mājas viņš to ienagloja kāda muca un iemeta jūra.
Pēc kāda laika vējš mucu piedzina otra mala kur vinu ieraudzīja kāda
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs