Collection of Riga Secondary School No. 2 (1925-1993)

0017-Rigas-otra-vidusskola-43-0046
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-08-06 19:42:42
Transcription (text)

30752

Ko tās vārnas sivi krāca
Ko tie kraukļi kraucināja
Jauna vira cepurite
Sapuvusi kārkliņā

30753

Es viriņis piedzēris
Kumeliņis nedzēris
ko man bija dzērajam
nedzerāju nolinīt

30754

Salda salda brūklenīte
Vēl saldaka zemenīte
Miļa miļa man māsiņa
Vēl mīļāka līgaviņa.

30755

Tu puisiti teļa purns
Tu meitiņas nepazini
Tu saguvi raibu kazu
Jaunu meitu domadams

30756

Dižens puisis melnu muti
Gul celiņa maliņā
Dod Dievin siltu lietu
Būs mušām launadzinš

30757

Dēlu mātes istabiņa
Skaidiņām drīksiņām
Meitu mātes istabiņa
Dzipariņu galiņiem

30758

Kacenīt nocerēju
Tautu meitu pūriņā
Ko tu vēja nocerēji
Kad nebiji ielikusi

30759

Kad es biju jauna meita
Man bij dziesmu vacelite
Kad es gāju tautiņās
Tad apgazu kalniņā

30740 a

Kad es biju jauna meita
Dziesmas tinu kamolā
Kad es gāju tautiņās
Pa vienai šķetināju

30741 a

Šaura šaura man actiņa
Es meitiņu cauri redzu
Divi krekli mugurā
Abi divi nevelēti
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.