Collection of Latvian 4H

File
1552-Mazpulku-materiali-07-0060
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-07-09 19:19:04
Updated2024-07-10 17:36:43
Transcription (text)

13517

Tautas dziesminas.
1)
Vīra māte bēdājās
Nebūs dubļu bridējiņas.
Nebēdājies vīra māte,
Bridīš` dubļus tautietim.

13518

2)
Nem tautieti cimdu pāri
Mans pirmais adijums
Tumsā vērpti šķetināti
Zaktin zakti no māmiņas.

13519

3)
Vērpi verpi Makačā
Piecas spoles vakarā
Kad pirmreiz gailis dzied
Tad ielika sesto spoli.

13520

4)
Vai kungam kumeļš dancotu
Ja zemnieks auzas nesētu.

13521

5)
Ko tu dziedi auna galva
Tev jau labi neveiksies.
Es dziedāšu man veiksies
Man māsīnas palīdzēs.

13522

6)
Es bij` liela dziedātāja
Man iedeva raudulim
Es ar savu dziedāšanu
Raudulīti priecināj`.

13523

7)
Dzīvo priecīgs kāmer mirst
Kamēr kauli kapā birst.

13524

8)
Es maza meitiņa
Man liela laimīte
Trīs reizes dienā
Jāj precnieki
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs