K. Kārkliņa folkloras vākums

1239-K-Karklins-02-0051
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2023-03-19 15:58:30
Labots2023-03-19 16:16:56
Atšifrējums

1382

Domaju es domas dziļas.

Domju es domas dziļas,
Kadehļ laime mani nihst
Wiss ko daru, wiss man wiļas,
Wisās wietās kahjas slihd.

Citam naw nekahda darba,
Nauda ka no gaisa birst:
Man ir dzihwe suhra, skarba,
Jabadojas, kahmer mirst.

Naw pie dwehseles ne grascha,
Prasi kahdam kas tew dos?
Labak wienreiz nahwe ascha,
Neka dzihwe nabagos.

Ezers lejā spihd netahļi,
Iekschā tur - buhs raizem gals!
Nu ar diewu behdu brahļi,
Neskanēs wairs mana bals.

Ceļsch wehl garam wed gar krogu,
Iekschā dejo, dzied un smej,
Un caur apgaismotu logu
Redzu alu glahzēs lej.

Waj tad es jaw gluzchi beschā?
Roka ahtri swahrkos ķer -
Desmit kapeikas wehl ķeschā,
Tahs prieksch nahwes janodzer.

Steidzos iekschā, wienu glahzi
Ieswiezchu wehl wienu, wehl...
Un ar katru alus lahsi
Paliek dzihwibas man zchehl.

Atliks mirschanu uz rihtu,
Schodien wehlu staigat turp.
Krodzniek, dosi wehl uz krihtu?
- Doschu. - Duci alus schurp!

Otreiz bija tahda liga:
Skaistule man solijas,
Muhzcham buhschot uzticiga -
Dumjsch kas siewam paļaujas!

Drihz iz pilsehtas schwihts nahca,
Glumi apgehrbts, uzkemēts,
Lakstoties ap wiņu sahca
Atšifrēt tekstu
Atslēgvārdi
AtšifrētIzvēlies cituBiežāk uzdotie jautājumi

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.