Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaAija Joņina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-06-12 22:23:58
Atšifrējums

Pētera Stučkas LVU
Filoloģijas fakultātes
Latv.val. un lit.nod.
III kursa L2 gr.studentes
Ievas Kuzņecovas
folkloras prakses materiāli,
savākti Alūksnes raj.
Bejas ciemā
1970.gadā.

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu