Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Pieminekļu valdes folkloras krājums

AtšifrējaAivars Troska
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-02-11 15:43:58
Atšifrējumsķis atnes alu, degvīnu un pamielo panāksniekus. Šķirdamies panāksnieki samet jaunuvei "šķīru" naudu /latg. Šķeiru nauda/. Šķiru naudu mezdams, met daudz vairāk kā citās reizēs. Brālim mazākais tūkstotu jāmet. Pēc beidzamās ceremonijas panāksnieki sēstas kamanās un brauc mājā. Jaunai sievai vaiņags ir noņemts un viņa iet ar pliku galvu, vai apsien galvu ar lakatiņu /baltu/. Šīs  ierašas ir noglabājušās līdz tagadējiem laikiem. Ir arī tādi kuri pie šām ierašām vairs nepieturas. /Osūnas pag. Bobrovšcina sādžā, stāst. Jezups Tukišs 22 g./

4192

Kad viesi brauc no līgavas mājas uz līgavaiņa mājām, tad taisa dažu dažādus jokus. Līgavas mājenieki tā kā ar varu dzen viesus projām, panacņieces /bojarkas/ zog vis kas tik ir pie rokas no mājām ārā, bet mājenieki ķer zagļus un noņem nozagtās lietas nost. Mājeniekiem ir briesmīga raušanās, jāskatās visapkārt, lai ko neaizved vien projām, viņi jau priekšlaikus vienu daļu nobāž lai bojarkas nenozog. Zog lietas tāpēc, ka saka, ka pūrs esot par mazu. Mājenieki atkal atriebjas ar to ka piesien viesu zirgu grožas ne pie iemauktiem, bet pie ilksīm, salike ragavās akmeņus, slotas, piesmērē zvanus ar taukiem, lai neskanētu. Un kad viesi brauc projām, tad pavada viņus dažādi jocīgi lamādamies: "nu paļdeis Dīvam zagļi prūjam, nūzaguši meitiņ, vēl par moz, greib voi visu moju apzogt, priamo valni! " Kad jaunā vīra tēvs ņem jaunavu dancot "kručinku", viņš vienkārši paņem viņu zem rokas un apgriežas ar viņu pāra reizes apkārt. Par to jaunavai tūlīt jāsamaksā. Pēc pirmās kāzu nakts jaunā vīra mājā, jaunavai no rīta vairs vaiņadziņu nelika un viņa gāja ar pliku galvu vai
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu