Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-09-14 19:48:53
Atšifrējums

1161.

 1040.
Idamnīca izgādnīca
Mana veca māmuliņa:
Man krekliņu sašuvusi
No deviņi gabaliņi. 

1162 

1041.
Visi uz mani, visi uz mani
Visi uz manu bālēliņu
Ai, Dieviņ, pa manim,
Pa manam bāliņam.

 1163 

1041. 
Vai Dieviņ, Dievam žēl
Jaunam gŗūta dzīvošana:
Rokas darbu nepazina,
Augums ļaužu valodiņ`. 

1164

 1042.
Gŗūti pūta sila priede
Smalka lietus pielijusi;
Gaužam raud tie bērniņi:
Redz pamāti atvedot.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu