Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-08-10 21:07:51
Atšifrējums

484

359.
Veļu māte, veļu māte,
Dod man zemes atslēdziņu!
Man jāiet kapu rakt
Īstajam bāliņam. 

485

360.
Purens zied, purens zied
Pašā purva vidiņā:
Neredz gani ganīdami,
Ne saulīte tecēdama.

349 - 360 Ede Medniece

486

 361
Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manam glāžu logam:
Es nabaga sērdienīte,
Man nav skalu plēsējiņa. 

487

362
Ai saulīte, mīļā baltā,
Sēdienīšu māmuļiņa:
Kājas, rokas sasildīja,
Valodiņas vien nebija.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu