Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaAija Joņina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-03-14 15:40:41
Atšifrējums

5)


(1)


10


Iestādīju dadža krūmu
Vārta staba galiņē(je);
Asis bija dadža krūmis,
Vēl asāka vedēklīte

11


Iestādīju ievas krūmu
Pie lodziņa dārzinē(je);
Pats es dziedu istabē(je),
Lakstīgala ievienē(je)

12


Pārbrauca brālītis
No dieva nama
Ar tautu meitiņu
Saderenats(e).

(1)


6.


13.


Es savu brālīti
Vai(r)s nepazinu:
Tautmeita ģērbuse
Savās drēbēs.

14.


Ģērbies, manu bāleniņu,
Vanadziņa nadziņos(e)!
Lai tai tautu snauduļē(je)
Nagi dega mazgājot(e).

15.


18


Jūdz' tu pate, tautu meita,
Savus brauktus kumeliņus,
Ja jūgs man bāleniņi;
Gaidīs tevi ziedojam(e).
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu