Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaAnna9
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2017-11-15 09:54:59
Atšifrējums

turp. 68

Nalyudz tautīt tāva ar mōti
Lyudz maņi pošu gōjējiņu
Tāvs atdūs es naīšu
Breivi tovys lyugumiņš.

70

71
Izalaižu garu ceļu
Nasukōtu kumeliņu,
Grīžu ceļa maleņā
Lai sukoj kumeliņu
Vysi smolki žagareņi
Sukoj munu kumeliņu
Vysi smolki akmisteņi
Kaustej munu kumelinu

71

72
Tak ūpeite uz upeiti
Ka navai ezeriņa,
Tak mōsiņa uz mōsiņu
Ka navaida boļeliņa

72

73
Cymdu cymdu rūkas saļ
Auzu, auzu kumeļam,
Moza cymdu adītōja
Zaļas auzas teirumā.

73

74
Nasakures tei gunteņa
Ka nav loba kyurējeņa
Nadzeivōs tej saimeite
Ka nav loba vadētōja.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu