Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2017-11-15 09:41:34
Atšifrējumsjo viņa pēc izskata bija "atsitusies" Roņos t.i. šomātes dzimtā. Vecāmāte ļoti mīlēja mani. Izskatā es biju līdzīga mammai (arī tagad vēl). Ļaudis teica - redzēšot, ka bērni savstarpēji neastikšot. Tā arī bija. Bērnu gados strīdi un sīki pāridarījumi nebija retumis. Dzidra, kā vecākā (1,5 gadi) gribēja būt noteicēja un es nepacietu virskundzību un pretojs kā spēdama. 
Vectēvs bija ļoti dievbijīgs un bezgala mīlēja savu zemes gabaliņu. Sargāja un saudzēja savu mežu. Bērzu birzī  neļāva ganu rīksti nogriezt. (Tagad bērzu birzi nocirta meža zagļi).
Tēvs bija straujas dabas. Ātrās dusmās viņš varēja iesist kā dzīvniekam, tā bērniem. Arī es tēva bārienu un pērienu dabūju biežāk kā māsa, jo biju kustīgs bērns un arī Dzidra mani prata nosūdzēt.
Mammai raksturs bija mierīgāks, bet ar nevaļu viņai nebija laika mūs "iztiesāt". Abas mūs saraustīja aiz matiem vai ausīm un strīds izšķirts. Mūsu ģimenē nebija ieradums bērnus apmīļot un paglaudīt. Prasības bija stingras un jāizpilda bez ierunām.
Mūsu ģimenē nebija stingru 
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu