Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2017-11-14 22:28:54
Atšifrējumsieskaitot arī mammas vecomāti. Šad un tad atbrauca Valdis, biežāk Augusts (atveda netīro veļu, kuru mazgāja mana mamma). Pa vasaru ņēma arī vasaras kalponi. Līdztekus saimniecības darbiem tētis strādāja arī smēdē. Viņam bija māceklis. Mamma šuva vairs tikai savai saimei. Darba bija daudz. Kūtī bija septiņas līdz desmit slaucamas govis, desmit aitas, divi vai trīs barokļi, sivēnmāte, divi darba zirgi un bars vistu. Lauki visi tika apstrādāti, sakņu dārzi apkopti. Ganības tikai pa krūmiem un ar mežsarga atļaujau valsts mežā. Visas mazākās pļaviņas izpļāva sienam un pakaišiem. Visi lauku darbi tika paveikti laikā, jo strādāja no tumsas līdz tumsai. Svētdienās strādāja tikai atsevisķos gadījumos siena laikā. Lauku darbos piedalījās visi spējīgie ļaudis. Mājās palika tikai šomāte un vecāmāte, uzraudzīt saimniecību un bērnus. Ganu gaitas bija jāveic papam. Darbus kūtī darīja mamma ar kalponi, arī ēdiena gatavošana cilvēkiem un lopiem bija sieviešu ziņā. Veļas mazgāšana ilga divas dienas un veļas bija ļoti daudz.
Šomātes mīlule bija Dzidra,
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu