Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaVeltaST
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-05-17 12:13:06
Atšifrējums

122238

Vecā vīra padoms.
Senos laikos vecos cilvēkus veduši uz mežu un tur atstājuši, lai viņi nomirst vai lai tos saplosa meža zvēri. Kāds dēls savu veco tēvu nav vedis uz mežu, bet gan paslēpis mājās. Vienu gadu uznākusi liela neraža, rudzi nav izauguši. Pienāk rudens, nav ko sēt tīrumā. Vecais tēvs teicis, lai paskatoties, kurai ēkai jaunāks jumts, (jumti bijuši no rudzu salmiem) lai noņemot salmus un izkuļot, gan jau kaut cik graudu dabūšot. Dēls tā arī izdarījis. Dabūjis veselu vāceli graudu. Iesējis tīrumā. Izauguši tādi vareni rudzi, ka ne nopriecāties. Citi prasījuši, kur viņš dabūjis graudus. Dēls pastāstījis par tēva gudro padomu. No tā laika vecos ļaudis vairs neveduši uz mežu, bet gan turējuši mājās viņu gudrā padoma dēļ. 
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu