Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-02-13 19:46:38
Atšifrējums67.

82947

22. Meitiņ sēdēj aiz ūdeņa,
Puisīts gauži bēdājās   (2 reizes)

Brīv tev bristi, brīv peldēt
Pār ūdeni manis dēļ.

Ne pie viena es neiešu,
Kamēr savu sagaidīšu

Kamēr savu sagaidīšu,
Patikamu tēva dēlu.

82048

23. Bandinieka rudzi auga, (2 reizes)
Diža ceļa maliņā                 (2 reizes)

Tie izauga, tie ziedēja,
Zeltainiemi ziediņiem.

Kur mēs iesim, jauni puiši,
Zelta naudu sakrājuši.

Pirksim bērus kumeliņus
Ņemsim daiļas līgaviņas.

To kumeļu, to es pirkšu,
Kas ēd upes līcītī.

To meitiņu, to es ņemšu,
Kam nav tēva, māmuliņas.

82049

24. Rikšiem bērīti es palaidu  (2 reizes)
Pa zaļāmi brukstalāmi           (2 reizes)

Pa zaļāmi brukstalāmi
Pie bagātes mātes meitas.

Es atradu bajārīti
Ar māmiņu rājamies.

Rikšiem bērīt es palaidu 
Pa zaļām brukstalām.

Pa zaļāmi brukstalāmi
Pie nabaga sērdienītes.

Es atradu sērdienīti
Slaukam nama istabiņu.

Labrītiņu sērdienīte
Nāc ar mani parunāt.

Nāc ar mani parunāt
Būsi mana līgaviņa.

82050

25. Es uzkāpu kalniņāi, rai - rīdi - rā,
Līgaviņas lūkotiesi, rai - rīdi - rā,
Aij;a, ral - lā,
Ai-jas - ral-la-lā.

Nolūkoju tautu meitu,
Kura laba dziedātāja.
 
Labdien, labdien, tautu meita,
Būsi mana līgaviņa.

Kā es varu solītiesi,
Nav mājāsi tēvs māmiņa.


 
 
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu