Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes materiāli

AtšifrējaAnna9
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-04-16 17:23:50
AtšifrējumsTeicēja Made Kristapsone, 55 g. v., Saraiku Kundziņos. Medzē

7548

Kad, mīļā, būšu aizgājis,
Tad citu nemīli.
Ja tu nu citu iemīlēsi,
Tad tūlīt nomiršu.
Tad kuģis būs mans nāves zārks
Un jūriņ' dzestrais kaps.
Par jūŗas viļņiem plūdīšu,
Kad būšu izdzisis.
Bet jūriņ mani nepatur,
Tā ismet krastmalē;
Tur gaŗām brauks tie reiznieki,
Tie noslauk' asaras:
Kam guli, staltais jaunekli,
Šeit krasta maliņā,
Vai tev nav rūmes kapsētā
Pie citiem mirušiem?

7549

Nāc, Anniņ, sēdies laiviņā
Un brauc par Daugavu,
Gan māte meitu skubina
Un pasniedz lakatu.

7550

Skrīverim ir gŗūta dzīve:
Dārba pulku, alga maza.
Tiesas namā pavadījis
Līdz vakaram
Jauka dzīve tad tam sāksies
Krodziņā.
Kroga papus laipni sveic,
Iekšā sauc,
Vīnu, groku, konjaku
Ka galds lai plūst.
Ej nu, taute, ej nu, taute,
Godu dot.
Tas ir nenovēršams posts
Un šķiršanās.

7551

Ka nu pēc ilga laika
Nav mīļo redzējis,
Vēl vakar itin vēlu
Ar mīļo runāju.
Tad māte meitai prasa:
Meitiņ, vai precēsies?
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu