Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

33. zinātniskā ekspedīcija Latvijas teritorijā

AtšifrējaAinārs Upenieks
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-03-13 22:52:56
Atšifrējums

128 42

Pie vārtiem liepa auga
Pazeltītu virsotnīti (galotnīti);
Pilni zari sīku putnu,
Strazdiņš dzied galotnē.

129 43

Vīra māte, velna māte,
Atdod manu vainadziņu,
Es atdošu tavu dēlu,
Kuru dienu gribējusi:
Vai pirmdienu, vai trešdienu,
Vai sestdienas vakariņu.

130 44

Sīki mazi žagariņi
Paši pūta, paši dega;
Sīkas mazas meitenītes
Pašas vērpa, pašas auda.

131 45

No tālienes iepazinu,
Kura čakla mātes meita:
Zibēt zib vainadziņš,
Skanēt skan villainītes.

132 46

Maza mana līgaviņa
Tā kā ciema cielaviņa,
Ik gribēju mutes dot
Tik pasitu padusē.

133 47

Ai, pupiņa, melnacīte,
Tav diženu vainadziņu!
Es bij meita, man nebija
Tik dižena vainadziņa.

134 48

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kur kārsim šūpolītes?
Aiz upītes kalniņā
Div' sidraba ozoliņi.

135 49

Upe nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm,
Dravinieka līgaviņa
Tek gar malu raudādama.

136 50

Rudzīts meta zelta vilni
Lielajā tīrumā,
Arājs prieka nevarēja,
Maliņā stāvēdams.

137 51

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās - padarīs.

138 52

Neviens putns tā nepūš,
Kā pūš sila balodīts;
Tā raud visi bārenīši,
Kam nav tēva, māmulītes.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu