Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

24. zinātniskā ekspedīcija Madonas un Aizkraukles rajonā

AtšifrējaDainisP
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-12 16:53:37
Atšifrējums

117

2381

Svinību iekšējie kārtības noteikumi.

1. Kas vēl nav atradis vietu un ap­sēdies, lūdzu to nekavējoši izdarīt!

2. Ja visi esat pie galdiem, atļauts ar kārām acīm aplūkot garšīgākos uzkožamos, un lielāko porciju uz­likt sev.

3. Glāzi piepildīt bez sevišķas uzmanības, jo galdauts tik un tā tiks nolaistīts.

4. Ja kāds vēlas runāt, tad nekavējoties uzlikt uz šķīvja garšīgāko uzkožamo, (jo kas var zināt...)

118.
5. Kad runātājs beidzis un uz­saucis tostu, tad iedzert visiem reizē, bet lūpu čapstināšanu izdarīt katram at­sevišķi, pēc labsajūtas.

6. Pirmās trīs glāzītes iedzert visiem obligāti, jo pārējās iet iekšā bez skubināšanas.

7. Uz stingrāko aizliegts skai­tīt citu izdzertās glāzes.

8. Pēc astotās glāzītes dāmām atļauts pūderēties, bet vī­riešiem noņemt kaklasaites.

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu