Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

6. zinātniskā ekspedīcija Ventspils un Jēkabpils (Aknīstes un Neretas) rajonā

AtšifrējaIlze Amanda Zakrevska
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-04-17 01:58:54
Atšifrējums

638

Izkurinu dzedru pirti 
Tēraudiņa skaidīņām, 
Asariņu garu lēju, 
Lai peŗas pēlējiņi. 

639

Daža laba kalpu sieva
Cimdā naudu žvadzināja;
Daža laba saimīniece, 
Cimdā slauka asarīņas. 

640

Dzirdu savu māmuliņu, 
Aiz Daugavas runājot;
Taisni brist – dziļš ūdens, 
Apkart – liels līkumiņš. 

641

Kaut es būtu zinājusi, 
Kuru dienu tautas jāj,
Es būu to dieniņu
Zem eglītes sēdējusi.

642

Trim kārtām diena ausa, 
Trīm kārtām saule lēca;
Trīm kārtam čadru josta, 
Apkārt manu augumiņu. 

643

Man bij' zelta atslēdziņa 
Zelta jostas galiņā;
Es atslēdzu tautiešam, 
Mīlamo valodiņu. 

644

Labāk mani karā kāva, 
Nekā pirts palāvē:
Māsīņām liela slava, 
Karā kauts bāleliņš. 

645

Sika maza mūs māsīņa, 
Jautru sievu birzītē;
Iztek rokas lauzīdama, 
Asariņās slaucīdama. 

646

Nebij sniega, nebij salnas, 
Māsinai balta galva;
Nenokusa saulītē, 
Ne siltā istabīņā. 

647 

Ej, laimīņa, tu pa priekšu, 
Es tavās pēdiņās;
Kā kajiņu neiespertu, 
Asariņu peļķītē. 

648

Aud, māsīņa, lindracinus, 
Zelta malu taisīdama;
Akmeņaina tautu zeme, 
Guni šķīla staigājot.

649

Jūš, ļautīni, nezinat, 
Kur padite atradās;
No debesim nolaidās, 
Ar sudraba ķēdītēm. 

650

Labāk sēdu sētiņā, 
Grauzu sausu garoziņu, 
Nekā gaju ciemiņā
Gārdumīņa meklēties.

651

Niedru kaulu guni kūru
Upes līča maliņā;
Lai sildās tie bērniņi, 
Kam nav tēva, mamulinas.

652

Tiesa, tiesa, taisnībīņa, 
Vecu ļaužu valodiņa:
Pie kaulīņa garda gaļa, 
Pie meitiņās silta guļa. 

653

Kas tur kliedza, kas tur brēca, 
Aiz kalniņā lejiņā? – 
Tautiets kūla līgaviņu, 
Aiz matiem turēdams. 

654

Vīra māte, velna māte, 
Atdod manu vaiņadziņ!
Es atdosu tavu dēlu
Kuru dienu gribēdama, 
Vai piektdien, vai sestdien, 
Vai svētdienas rītiņā.

655

Rikšiem laižu kumeliņu
Pa to sila gabalīņu, 
Es zināju to klētiņu, 
Kur guļ mana līgaviņa.
Ak, tu, mana līgaviņa, 
Salda alus dzērājina, 
Salda alus dzērājina.
Es tai kalšu biķerīti
No veciem dālderiem.
Ak, tu mana līgavina, 
Būsi siena pļāvējiņa; 
Es tai kalšu izkaptiņu
No bitīsu dzeloņiem.

656

Kad es biju jauna meita, 
Es par puisi nebēdāju;
Lielajam pliķi cirtu, 
Mazajam pāri lēcu.
Saka meita velēdama:
Bikses vien jāvelē;
Lai būt bikses jāvelē, 
Ka būt bikšu valkātājs. 

657

Ko, tautiet, lielījies, 
Basa kāja zābakā;
Es varēju lielīties, 
Man deviņas vilnainītes

659

Kur ošam zari līka, 
Tur nolīka virsunīte;
Kur puišam tika (?)
Tur noņēma līgaviņu.

670

Tev liepiņa daudz lapinu, 
Apsedz mani migliņā;
Tev, māmin, daudz dēlinu, 
Dod man vienu arājiņ.

661

Vilkam ēst to kazīņu, 
Kas iet tālu kārklu grauzt;
Čigānam tā meitiņa, 
Kas aug viena māmiņai. 

662

Izstaigāju bērzu birzi, 
Lāga rīkstes nedabūju;
Izstaigāju unguriesus, 
Lāga puiša neredzēju. 

663

Es neautu baltu kaju
Unguriešu puišu dēļ, 
Ja nebūtu lielu radu
Tik bagātu baleliņu
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu