Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-02-11 15:37:40
AtšifrējumsLukas, Halpusars! Ich bite euch, zeigt mir in diese Nacht, wer wird mein Herzliebsten sein. Hat er ein Pferd, so Reiter sein. Hat er ein Kuh, so treibt er, hat er nichts mehr als ein Gewand, so hat er doch in hand ein Stab." Ko redz , tas ir.

1941

Zaļās ceturtdienas ceturtdienas vakarā skaita gulēt ejot: pirmdien un otrdien - tēvs un māte, trešdien un ceturtdien - brālis un māsa, piektdien un sestdien - es viena pate, nāc mans mīļais, ar sāl un maizi.
Sapnī redz īsto.

1942

Pirkstu vārdi: utubunga, podu laiža, garais Ansis, zeltiņš, pintiķis.

1943

Gara gara verģele purģele galā ( nedēļa)

1944

Nabaga kurpnieka sievai bijis bērns. Neviens nenāk kūmās pie tāda nabaga 
Kurpnieks beidzot saka: "Es iziešu uz ceļu, ko pirmo satikšu,to ielūgšu kristībās." Iziet uz ceļa, cierē. Brauc viens lepns kungs ar melnu zirgu, prasa: "Ko tu cierē?" "Es esu tik nabags, ka neviens nenāk manam bērnam kūmās." "Es iešu, tad tev visa būs diezgan" " Kas tu esi?" "Velns"  "Es velnu negribu savam dēlam kūmās" atteic kurpnieks.
Pārnāk mājā, saka sievai, ka neņēmis velnu kūmās. Sieva saka: "Labi, kādēļ mūsu bērnam vajag velna."
Nu iet nākošu rītu, ko tagad satiks. Nāk viens vīrs kājām. "Tā un tā, es esmu nabags, bērns mirst badu ar sievu, neviens nenāk kristībās." Vīriņš saka, ka viņš ies. Bērnam nebūs nekad bads jācieš, visa būs diezgan. Iedod jau ko uz rokas. "Kas ta tu esi?" "Dievs." "Dievu es negribu. Dievs ir tāds - ko viņš taisa bagātu, to milzum bagātu, ko nabagu, to nabagu."
Aizgājis mājā, stāsta sievai, ka neņēmis dievu kūmās. "Labi, kādēļ gan mūsu bērnam dieva vajag."
Iet trešo rītu. Satiek vienu ar baltu zirgu braucam. Tas prasa: "Ko tu tur dari?" "Tā un tā, es esu nabags, bērns un sieva mirst badu, neviens nenāk pie tāda nabaga kristībās.""Es iešu. Še tev, es tev iedošu tik daudz ko ēst, ko dzert, ka iztaisīsi lepnas kristības." "Kas tu esi ? " "Nāve." Vīrs apdomā, ka viņš būs laimīgs. Iet mājā, visa būs diezgan ēšanai un dzeršanai. Nokristī dēlu.
Dēls aug. Nāve viņam saka: "Ja tu gribi palikt bagāts, tad tev mani jāklausa."
Vienu reizi nāve atnāk. "Ķēniņa dēls ir slims. Ej uzdodies par dakteri. Ja tu redzi mani galvgalī stāvam, tad viņš dzīvos, ja kājgalī, tad mirs. Tad tu neuzņemies ārstēt."
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu