Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-02-11 15:31:21
Atšifrējums

1927

 Bijusi Iecavā kroņa muiželīte - Grīnvalde. Tās kungam bruka. Viņš zinājis, ka ļaudis tāpēc par viņu smejās.
Vienreiz viņš sauc puisi Jēkabu iekšā un saka: "Nu, Jēkab, saki tu man, kas man ir?" Jēkabs saka: "Jums jau, kungs, ir bruka! " Kungs noskaistās: "Tu, unsvat! Ņem puisi un uzskait pieci pāri žagaru!" Sauc otru, "Mikel, nāc tu iekšā! Saki, Mikel, kas man ir?" "Ko es kungs varu teikt, liels kungs, lieli p- - - -, liela valdīšana."
"Vot, Mikel, tu ir gudrs, še pieci rubel, ka tu tik labi māk noteikt!"

1928

Rakstā situ sprigulīti
Maizes tēva piedarbā,
Lai no rogām graudi līž,
Klājās apakš metiena.
Rakstā,rakstā, sprigulīt,
Klonā graudiņi lai krīt!
Graudu vārpa gauži raud
Miglainā rītiņā:
Tā vien sūras dienas bauda
Visā savā mūžiņā.
Rakstā, rakstā, sprigulīt,
Klonā graudiņi lai krīt!

1929-31

Es nopļāvu div pļaviņas
Sakanbalta āboliņa.
Dod, dieviņi, siltu sauli,
Labu vēju žāvējot.
Es uzdevu baltu kreklu
Savam siena pļāvējam:
Lai tas līdzi līgojās
Baltajam ābolam
Pat mācēju sienu pļaut,
Pat izkapti asināt,
Tik vēl vajag tēva dēla,
Kas sakrautu kaudzītē.

1932

Gotiņ, mana ziedaļiņa,
Ziedainām kājiņām;
Pati kāpa kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.

1933

Telīt mana, Raibalīte,
Nāc man līdzi tautiņās!
Ja būs bārga vīra māte,
Es pie tevis turēšos.

1934

Pīrāgam, nabagam,
Abi gali sadeguši.

1935

Jaunas meitas Jaungada naktī nober miežu čupiņas katram brūtgānam,ienes gaili. No kuras ēdīs, to apprecēs. Ja gailis pie kādas čupiņas apķēzās, to nepaņems.

1936

Jaungada naktī oglītes iekš ūdeņa laiž. Tā ir Anna, tas Jēkabs. Sagriež, kad saskrien kopā, tad apprecējas.

1937

Jaungada naktī noliek mutes bļodu ar ūdeni pagultē, skali pāri kā laipas. Ko redz tanī naktī ejot pa tiltu, tas apprecēs.

1938

Jaungada naktī uz krusta atslēgas griež dziesmu grāmatu. Atslēgu ieliek iekš dziesmas "Kungs dievs, uz tevi paļaujos!" Ja grāmata griežas, apprecās.

1939

Jaungada naktī zem gultas zirņus sēj. Kas pļaus, tas būs īstais.

1940

Trijkungu dienā paņem trīs ķēniņi, paliek zem ķisena un skaita: "Ihr, heilige drei Kõnigen, Markus,
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu