Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

25. zinātniskā ekspedīcija Ventspils un Talsu rajonā

AtšifrējaVeltaST
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-02-13 19:44:13
Atšifrējums-7-
Līze Trusis
Jāņa m., dzim. 1886. g. Užavā. Arī vecāki dzīvojuši Užavā. Latviete. Tagad dzīvo Užavas ciema "Sprūdos". Beigusi 3 klases Užavas skolā. Pensionāre.

4029

1. Man māt teic, kā viš vecas laikas eceš tos lauks. Eceš, eceš un viņ kāds ielik zirg aus iekš. Kad izlīd no aus, tad viņ ielik iekš plint un atšāvuš iekš Bun māj par saimniec.
(Māte stāstījusi, ka tas noticis ar viņu pašu. Uz jautājumu, kas ielika plin
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu