Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-11 21:29:15
Atšifrējums1337

1857

Aseņu vardi.
Assinis [Asinis] jūra venti ledus kalni dambejas priekša Amen A A 3 reiz jasaka musu Tēvs Debesis r r r r  Nedod nedod Dieviņ nepampt nesāpēt ne assintiņām [asintiņām] tecēt trīs 9 mietiņi cērtami durami Dieva Tēva, Dieva, Dēla, Dieva Svēta Garra [Gara], musu Tēvs Debesis

1858

Otri vardi
Sevis priekša krustu mezdams tu sveicināts meža vīrs la [lai] Dievs ar manim tas Dēls ar tevim tas svētais Gars ar mums abbiem [abiem] viens līdz ka vies otram neiazskaram

1859

Kad pirmu reizi ganos laiž
Svēts Engelis pasargas mani un manus lopiņus  Dieva Tēva Dieva Dēla Dieva svēta gara x 21 Kungs accis [acis] lamma [lamā] tas veccie [vecie] vēse priekša svēta manu gos piena. 8 terauda krustiņš to katram lopam pie pieres krustu mezdams ar tiem vārdiem saki

1860

Raganu vardi  
Mīļa Mara Mīļa Mara gova laime govu laime nāts [nāks] no Rīgas uz Ventles [Ventes] piles no Ventes piles uz Vats [Vāc] zemi nats [nāks] no Vāc zemes atpakaļ pari par jūru sudraba vāle iet par priekšu mīļa māra pakkal [pakaļ] iet slaucene uz rokas balts
sunitis ar dzelanu [dzeltanu] galviņu dzeltanām kājiņam ietek Anetes laidara vista tek laidara ar 9 cālišiem mīļa māra pakaļ iet 9 slaucenem 9 upites 9 strautiņas devinas ietecina iekš Anites laidara Piens ka akne sviests ka mali svēts Pēteris svēts Jānis saslēdz jaunam raganam rokas una aizslēdz raganam accis [acis] ka neredz ta Kristita Cilveka lopiņus Dieva Tēva Dieva Dēla Dieva Svēta Garra [Gara] x musu Tēvs debesis 2, mans Dievs un Tēvs 

1861

Ātri vārdi
Mīļa māmī kur tu esi apar dzelzu tiltu par vara vartiem griezies atpakaļ kur 9 Dievs Tēvs tevi radiji Kur Jezus tevi pestiji iekš ta varda Dieva x ta Tēva Dieva ta Dēla Dieva ta svēta gara x

1862

Salauzišanas vardi.
Kabalta vistina ka caļa čaukstuve ta paliek 3 to vaijag [vajag] 9 reizi sacit papriekš trīs naša spicces [spices] kartsu sprižu iekš ūdena

 
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu