Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-01-14 18:06:05
Atšifrējums

6740

turp.
Gan būs māte, kas dos meitu,
Kas māk meitu audzināt.
Tradrīdi, rallalā,
Kas māk meitu audzināt.

Būs meitiņas kā rozīte,
Kā no zemes magonīt`.
Trādiridi, ralala,
Kā no zemes magonīt`.

Tai es došu savu muižu,
Savas muižas atslēdziņ,.
Trādirīdi, ralālā,
Savas muižas atslēdziņ,.

 6740

turp.
Nauda, nauda, atkal nauda,
Kur mēs naudu pelnīsim.
Trādirīdi, ralalā,
Kur mēs naudu pelnīsim.

Iesim abi grāvu rakti,
Tur mēs naudu pelnīsim.
Trādirīdi, ralalālā,
Tur mēs naudu pelnīsim.

Tu pelnīsi es pelnīšu,
Liksim  abi čupiņā.
Trādirīdi rallalala,
Liksim abi čupiņā.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu