Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-08-10 21:00:17
Atšifrējums

72283

17.
Zakits kula manu tevu
Ar pakaļas kajiņam,
Es but guži [gauži] noraudasi
Aiz smiekliem nevareju. 

72284

18.
Baltābolu pari gaju
Sarkanā mekledama,
Sarkanā vajadzeja
Vainagami cekulā.

72285

19. Atkal  jauna Jaņa=diena
Nenama atnakusi,
Ni man viti vainadziņi,
Ni cekuli darinati. 

72286

20.
Janišam, brališam:"suņi svarkus noplesuši":
Pogas vieni palikušas,
I tās pašas nepaliktu,
Ja uz mutes neguletu. 

72287

21.
Suņa burkši, pupulākši
Jaunu puišu Jaņu zales,
Dievkociņi, magonites
Jaunu meitu Jaņu zales. 

72288

22.
Ne no no elkšņa luku plešu,
Ne no braļa miļus vardus,
No liepiņas luku plešu,
No tautieša miļus vārdus. 

72289

23.
Kas tie velns par tadiem puišiem
Ar tik gariem degniem,
Piecas varnas uzmetās
Vel bij rumes žagatai.

72290

24.
Es savam pelajam
Mužam laba neveleju,
Dievs dod viņam zvina [svina] kajas,
Alvu acis aizalvot,
(Lai ar kajam nestaigatu,
Lai ar acim neredzetu). / liekas netautisks 

72291

25.
Es savami pelajami
Kalnā kāru župuliti [šūpulīti],
Put, vejiņ, kurp puzdams,
Šupo manu pelajiņu. 

72292

26.
Nac uz mani ciemoties,
Man` auguma pelajiņ.
Es tev celšu melnu kreklu,
Asariņu biķeriti. 

72293

27.
Ceļatiesi, ko guļati,
Man auguma pelajiņi!
Kad jus kajas apausiet,
Kad par mani runasiet? 

72294

28.
Salda, salda bruklenite,
Vel saldaka zemenite
Miļa, miļa bruklenite,
Vel miļaka tautietite.

72295

29.
Laudis [Ļaudis] mani bruti sauca,
Bruklenite kalniņā,
Ļaudis mani sievu sauca,
Siena kaudze lejiņā. 

72296

30.
Kaut es butu zinajusi,
Kad neveiklis lukojas,
Es but` savus brunus matus,
Par vainagu parlaidusi.
30. nak 133.numura vidū. 

72297

31
Dievs dod apsei nelapoti,
Mani mazu nobaidija.
Dievs dod algas tautiešam
Mani mazu bildinaja. 

72298

32.
Es to savu vira mati,
Apšu sulu dzirdinašu.
Lai ta mira, lai ta spraga,
Kā apsite drebedama. 

72299

33.
Es tās savas vira mates
Par mamiņu nepasaukšu,
Pa pagalmu tecedama,
Viņa: "Viņa, kurp tu iesi? " 

72300

34.
Esi laba vira mate,
Tad es ari laba bušu,
Ja tu mani meitu sauksi,
Tad es tevi mamuliņu.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu