Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-12 21:29:57
Atšifrējums

[1730]

72186 - 72223

533

72186

Suņi rēja dēlu māti
Pa nātrām vazadamos.
Meitu māte pasmējās
Vilanites puškodama. 

72187

Palīdziet citas māsas
Man pūriņu piedarit;
Puspodiņa vien vajaga
Zila zaļa dzīpariņa. 

72188

Kā labad auziņai
Balti milti, daudz sēnalu?
Kā labad bagatām
Baltas meitas netikušas.

72189

Vede mani dziedataju,
Pie rauduļa tēva dēla.
Es ar savu dziedašanu
Rauduliti smidinaju. 

72190

Lakstigala kroni pina
Manā rožu dārziņā.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu