Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-10-11 19:40:25
Atšifrējums10

54248

 52.
Man uzdeva vedekliņa
Vienu kārtu villainiti.
Vai es biju savu dēlu
Vienu krūti zīdinaj`se?

 54249

 53.
Man uzsedza vedekliņa
Bez ieloku villainīti.
Dievs dod tevim citu gadu
Bez ļipiņas aveniņu. 

54250 

54.
Lietiņami nolīstoti
Sedzu baltu villainīti.
Tautiņāmi sajajoti
Saucu savu bāleniņu. 

54251 

55.
Kalejs kala debesīs.
Ogles bira Daugavā.
Es paklāju villainiti
Man iebira sudrabiņš. 

54252 

56.
Man iedeva jauna mārša
Lielu garu linu kreklu.
Kad tuposi līdz zemei,
Kad cēlosi līdz nabai. 

54253 

57.
Man iedeva jauna mārša
Bumbuļainu linu kreklu.
Kad uzkāpu uz bumbuļa
Ieraudziju Rigas pili.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu