Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-04-16 18:46:48
Atšifrējums

3901

 38.
Kur tautiet ta valoda
Kur mēs pērn runājām
Tu teicies mani ņemt
Pirkt man zelta gradzeniņ
Nij nopirki nij paņēmi
Slavu vien padarij.

3902

39.
Visi mani radi raud
Kad es kalpa līgaviņ
Neraudat jūs radiņi
Kad es pate neraudai
Kalpiņš savu līgaviņu
Ka puķīt darināj.

3903

40.
Uz akmens stāvedama
Atraitņam roku dev
Atraitņam smaga roka
Divreiz mīti gradzeniņ.

3904

41.
Es nebiju uzaugdama
Tādu domu domājuse
Nij atraitņa sieva būt
Nij pabērnu māmaļiņ.
                                      7

3905

42.
Dancie[Dancī]  labi dancie [dancī]  labi
Līgaviņas lūkoties
Kura viegli danci vede
Ta (bij) ir laiska darbiņam .

3906

43.
Dod Dieviņ ko dod labu
Dod jel labu dzīves draug
Lai es savus baltus vaigus
Asarām nemazgāj.

3907

44.
Voi ta mana laime bij
Voi ar mana nelaimīt
Labajam atsaciju
Ar neveikli saderej.

3908

45.
Eij ganos gana meita
Sedzies gana vilnānīt
Ja tautiņas tevi veda
Eij ar gana vilnānīt.

3909

46.
Kumeļam galvu glaudu
Ar abām rociņām
Lai tas man daili tek
Preti meitu māmaļiņ.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu