Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaRoberts
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2016-02-20 15:04:32
Atšifrējums

11423

Es jai liktu pilnu nostu
Seiku mozu akmentiņu.

11421

Meila muna mamulina
Mani meili audzinoja
Pate grūti dubļus brida
Mani nesa ruciņā.

11422

Kas kait man nadzeivot
Opolai meitiņai
Ni kundziņi tisu prosa
Ni bērniņi gorūziņas.

11423

Meži muni mežini
Zalejām lapiņām
Māmiņu munu māmiņu
Meilejīm vārdinīm.

11424

Vakars gāja vakarā
Geida mans padzīdōt
Vairāk man raudas gāja
Na vakara raudāšana.

11425

Es daboju ganīdama
Četrom lapām ābuliņu
Div nurāvu div pametu
Mazākajai masiņai.

11426

Skaista pļova manupļauta
Vēl skaistāka sakaseita
Skaista meita vaiņugā
Vēl skaistōka balt autā.

11427

Tāli tāli es pazinu
Ka bōrenes pūru vad
Māmi nōca malni zirgi
Nuskumuši balelini.

11428

Man bei dzīšmu vocelīte
Seiku lazdu krūmiņā
Kad gribeju tad dzīdoju
Labas vīn lasīdama.

11429

Ai Diviņ augstu saule
Kad vakara sagaidīšu
Ai Diviņ grūts mūžiņš
Kai mūžiņu nudzeivošu.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu