Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaDace Nasteviča
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-05-17 12:02:15
Atšifrējums

2700

16) Pariet meitas dziedādamas
No dzeltena mieža lauku
Pāriet zosis klēgādam
No dūņaina ezeriņa.

2701

17) Labāk meitas padziedam
Nekā niekus runājam

2702

Nepieder nepepieder
Meitiņam ziņģas vest.
18) Piederēja meitiņam
Koši rāmi padziedam

2703

Ai dieni manu dienu
Tu atnāci nezinot
19) Vakar koši gavilēju
Šodien veda kalniņā

2704

Putru vāra, man nedeva
Gaidaida mani nomirstam
20) Tikilgam es nemiršu
Līdz mūžiņu nodzīvāšu

2704a

Dziedu dziesmu kāda ir
Ne es dziesmu sacerēju
Eim pie puiša kāds precēja
Ne es puisi audzināja.

2705

21) Adītāja rakstītāja
Sēd celiņa maliņā
Ņem brālīt adītāju
Lai paliek rakstītāja

2706

22) kad puiši redzeja
Adīju vien
Kad neredzēja
Tad izardija.

2707

23) Še tautieti tie cimdiņi
Mans pirmais adījums
Tu sedloji manis dēl
Pirmo reizi kumeliņu

2708

24) Met meitiņa
Mel[n]u baltu
Pats rakstenis taisīsies.

2709

Adi raksti nu masiņa
25) Nu es tevim vaļu dev
Ja netilpa puriņa
Liec pa kārtu kletiņāji
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu