Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaDace Nasteviča
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-05-17 08:55:04
Atšifrējums

2613

Kad es gāju tautiņās
Dziesmas tiņa kamolā
Ja būs laba dziedašana
Pa vienam risinās.

2614

Ķizu ķizu vēlu vēlu
Sāks mana roziņa
Brāļa pirts gredzentiņš
Deviņām zīlītēm.

2615

Brālitis gāja tautiņās
Manu mazu līdzi ņēma
Mani veda pie rociņas
Tautu meita padusē.

2616

Brālits mani māsu sauca
Ne gredzenu nenopirka
Lai bij kāda tautu meita
Tai nopirka sudrabiņu

2617

Klausies manu arājiņu
Vai iet labi man dziesmiņas
Dziedu mana līgaviņa
Man gan tika klausīties.

2618

Ko es viena piedziedās
Tādu lielu novadiņ
Rau kur stāv lepnas meitas
Viņ novada galiņa

2619

Aiz zaļa berzu birze
Tavu daiļu augumiņ
papriekš zaļa, tad dzeltana
Kā viens vā[as]ka ritulīts

2620

Kuko mani dzeguzīte
Tu kukoji es raudāji
Tu kukoji zaļā birzī
Es raudāja māmuliņ
Tev atauga zaļa birze
Man māmiņa necēlās.

2621

Kuko mana dzeguzīte
Cik gadiņus es dzīvos
Pieci gadus pie māmiņa
Visu mūžu tautiņās.

2622

Piecus gadus ganos gāju
Vilka pinkas lasidams
Es uzsedzu vīru mātei
Vilku pinku vilainīt.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu