Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaDace Nasteviča
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-05-17 08:45:23
Atšifrējums

2603

Kaza grauza pabērzīti
Abām kājām pieminusi
Puiši lūdza meitas māti
Abas rokas bučodams.

2604

Nav saulīte nogājusi
Rase zāles galiņā
Nav meitiņa paauguse
Ir jau ļaužu valodās

2605

Māte mani rātin rāja
Kā es liela dziedātāja
Ko māmiņ es darīs
Līksmis manis prātiņš

2606

Visi mazi avotiņi
Šovakaru miglu laida
Visi mazi bāleliņi
Pēc māsiņas ilgojās.

2607

Gulēt mani kur gulēti
Visi kalni nogulēti
Visi kalni nogulēti
Pelēkiem vanagiem.

2608

Dzied dziesmiņu kādu grib
Dziesma kaunu nedarīja
Ļaunas ļaužu valodiņas
Tas mums kaunu padarīja

2609

Priekšiņ mana pakaļiņa
Pats es tevi izpuškoja
Priekša sēju priekšautiņu
Pakaļā mafentiņu.

2610

Kad es biju jauna meita
Es raženi turējās
Mīzu kāju pacēlusi
Plakanā spaniņā.

2611

Maza maza es meitiņa
Piekrāp puišus bandeniekus
Plāni liku cūku silu
Pāri puišus lecināja

2612

Trūkst jums dziesmas sveši ļaudis
Es jums varu tapināt
Man dziesmiņas trīs pūriņi
Braļ apeņu dārziņā
Divus pūrus izdziedāja
Trešam vāku vien pacēla.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu