Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaDace Nasteviča
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-05-17 08:35:45
Atšifrējums

2593

Garzeģ[ķ]ītes vien ādīju
Uz vācieti domādams
Vējš atpūta arājiņu
Ar līkām kājiņām.

2594

Kur tik saldas ogas auga
Kā kalniņa glaiņā
Kur tik smukas meitas auga
Kā Jūŗkalna pagastā.

2595

Aiz upītes jēri brēca
Veci puiši gavilē
Jēri brēca smalku sienu
Veci puiši jaunas meitas

2596

Aiz kalniņs dūmi kūp
Kas tos dūmus kūpināja
Veca puiša bārda dega
Aiz ziliem uguņiem.

2597

Laime mana lielā laime
Tālis manis arājiņš
Ne tas man cimdus prasa
Nemauc zelta gredzentiņ

2598

Visām ciemu meitām žēl
Kad man jāja precinieki
To jums dara melni spaiņi
Melns kreklīts mugurā

2599

Mazs putniņš skaļis balsiņš
Lielus mežus trīcinā
Laba meita labs tikums
Tāli jāja precinieks.

2600

Tev bulīti meln mutīte
Tev vajaga āboliņu
Tev puisīti melns kreklītis
Tev vajaga mazgātāj

2601

Es savam mīļākam
Ābolainus cimdus ada
Lai viņš mani tā mīlē
Kā bitīte ozolā.

2602

Smuidrs bērzis kalnā aug
Pret vējiņu locījās
Puiši stāv kalniņā
Pret meitām locījās.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu