Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-09-13 18:40:08
Atšifrējums394.

409

36 Ceturtaji Sāpju Atnemai Vārdi
Es izvelku Visas Sāpes caur Ērkšu krumu caur Dadžu krūma [krūmu] es izvelku visas tavas Sāpes caur akmini lai Slāpts [Slāpst] Pampums lai dziest karstums es gribu tevi glālt [glābt] N pie pirmas veselibas Iekš Vārda
Dieva ta Tēva X
Dieva ta Dēla X
Dieva ta Svēta gara X
Mūsu Tēvs Debesis corg, corg corg

410

37 Kad Mēneš reizes padaudz
Asins Asins Asins
Dieva Engels
Garigi cērt
Zeltu Pāri pāriedams 
Es aiz=slēkšu [aizslēgšu] Vinas
Vārtus ne pilite neteces
Amen Amen Amen
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu