Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Korģenes pamatskolas vākums (nr. 2)

AtšifrējaRoberts
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-03-14 15:40:05
Atšifrējums

1 400

83.)
Maza biju neredzēju,
Kad nomira tēvs, māmiņa.
Nu uzgāju ganīdama,
Kur gulēja tēvs, māmiņa.

1 401

87.)
Sieru, sieru Jāņu māte,
Tev ir govis laidarai,
Au, alu Jāņa tēvs,
Te aug mieži tīrumā.

1 402

84.)
Man dziesmiņu nepietrūka,
Kaut jel gara vasariņ.
Vēl manam kumeļam,
Dziesmu sega mugurā.

1 403

88.)
Visas puķes noziedēja,
Papardītes neziedēja.
Tās ziedēja Jāņu nakti
Zelta miglu miglodama.

1 404

85,)
Kas kait man nedzīvot,
Diža meža maliņā.
Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas.
Lai stāv tēva kumeliņš,
Sēklu vest tīrumā.

1 405

89.)
Sit Jānīti vara bungas,
Vārtu stabu galiņā.
Lai ceļasi Jāņu bērni,
Lai saņēma Jāņu bērnus.

1 406

86.)
Jāņu māte sieru sēja,
Deviņiem stūrišiem.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Saimniek tēvam viducītis.

1 407

90.)
Pa vienami gani nāca,
Pa otrami pieguļnieki.
Pa trešami Jāņu bērni,
Pa maliņu maliņami

1 408

91.) Sarkangalvīte.
Māte savai meitiņai izšuva sarkanu cepurīti, tad visi viņu iesauca par Sarkangalvīti. Reiz māte sūtīja Sarkangalvīti, lai aiznesot vecmāmiņai ogas.Sarkangalvīte salasījusi ogas un gājusi pie vecmāmiņas. Viņa gāja caur kādu mežu un satika vilku. Viņa domāja, ka tas ir suns. Viņa teica: "labrīt sunīt!" labrīt, labrīt, vilks atteica. Vilks domāja, tavu jauku bērnu, vaj ēst tūlīt vai gaidīt vēlāk. Sarkangalvīte teica: "vai sunīt, cik tev sarkana mēlīte," nebāz purnu tik tuvu, apgāzīsi manas odziņas. Vilks prasīja, kur viņa iešot. sarkangalvīte teica: "ka vecmāmiņai ogas nesot." Vilks zināja, ka vecmāmiņa aizgājusi tējas lasīt. Vilks aizskrēja pa priekšu, uzlika vecmāmiņas aubi galvā, un iegūlās gultā. Sarkangalvīte pieklauvēja, neviens neatbildēja, viņa gāja iekšā. Sarkangalvīte domāja, ka vecmāmiņa ir un gāja pie gultas. Vilks ķēra un norija Sarkangalvīti. Tanī pašā laikā pa mežu gāja mednieki taurēdami, un redzēja kā pēdas ieiet mājiņā, un atrada vilku. Viņi domāja kā vilks ir ko norijis. Grieza vilkam vēderu vaļā un izlēca Sarkangalvīte. Piekrāmēja
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu