Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Atšifrējalcalmane
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-11-22 01:20:10
Atšifrējums

16.143

Alfrēds Blūms
1934.3.II  1997.1.X
''Vairs sāpju nav,
Tik mūžīgs miers''

16.144

Ozoli
Marta 1923-1985
Jānis 1923-1977
''Kaut būtu ceļi vēl kā senāk vaļā
Es laukā izietu pret rītiem sauli lūgt,
Lai mirkli ļauj vēl pabūt zemē zaļā.''

16.145

Bāliņu dzimta
''Pār jūsu dzīvi mūža vakars klājies,
Miers auklē rokas darbā gurušās''

16.146

Eduards Baumanis
1890.17.III- 1969.19.VI
Zelma Baumane
1891.12.VII- 1970.19.XII
''Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts''

16.147

Bērziņi
Miķelsone
''Dusiet saldi''

16.148

Kārlis Miķelsons
Dz. 1903.9.III mir. 1945.20.X
''Dusi saldi, mīļais dēls,
Kamēr Kristus modinās''

16.149

Marija Lazda dz.Saulīte
1896.28.VII - 1989.18.VIII
''Dusi saldi, māmulīte''

-10-
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu