Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Atšifrējalcalmane
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2020-11-22 00:46:23
Atšifrējums

16.132

LU Docents Jānis Lūsis
1871. 29.VII - 1922. 14.I
''Dusi mierā,
Tavi darbi tevi pavada''

16.133

Vaira Zenta Bērziņa
1925. 12.IX - 1999. 3.VII
''Lēna, lēna sāpē gaita
Asarota saule riet
Krēslā tinas dzimtās tāles
Man vairs tālēs neaiziet''

16.134

Kārlis Šleja 1855-1940
Jūle Šleja dz.Ieviņa 1865-1935
Amālija Medne dz.Šleja 1890-1965
''Neskumstiet, kad projām gājām
Sava mūža vakarā
Izmeklējām klusu māju
Dzimtā smilšu kalniņā
Dusiet saldi''

16.135

Amalija Tomsons dz.Eglīte
dz. 1.jūnijā 1898.g. mir. 1.jūlijā 1937.g.
''Trūkst tavas balss mums tik mīļas un maigas,
Trūkst čaklo roku un mīļās sirds,
Trūkst mūsu gunskuram liesmiņas gaišas,
Trūkst ik uz soļa- kopš šķīries no mums''

16.136

Dāvīds Goģis dz. 1836.g. 8.jūn. mir. 1913.g. 23.febr.
Zane Goģis dzim.Cīcis dz.1861.g. 27.jūn. mir. 1941.g. 20.maijā
''Gan rūpju dienas,
Gan saules rīts,
Viss, viss dus,
Klusi zemē tīts.''

-8-
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu